card
Shinee
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО

Дэлгэрэнгүй
ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Нарийнтээл сумын Засаг даргын тамгын газрын их засвар

Нарийнтээл сумын Засаг даргын тамгын газрын их засвар

Засаг даргын тамгын газрын их засвар

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ  ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Дэлгэрэнгүй
CУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

CУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

CУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
Хаврын ангилалтын ажлыг  зохион байгуулав

Хаврын ангилалтын ажлыг зохион байгуулав

Хаврын ангилалтын ажлыг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Оготно устгалын ажлыг зохион байгуулав

Оготно устгалын ажлыг зохион байгуулав

Оготно устгалын ажлыг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Нарийнтээл сумын сонгуулийн хорооны тогтоол Хэсгийн хороо байгуулах тухай

Нарийнтээл сумын сонгуулийн хорооны тогтоол Хэсгийн хороо байгуулах тухай

Нарийнтээл сумын сонгуулийн хорооны тогтоол Хэсгийн хороо байгуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  04 ДҮГЭЭР  САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ.

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ.

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн хөгжилийн сангийн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Орон нутгийн хөгжилийн сангийн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Орон нутгийн хөгжилийн сангийн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Сумын ИТХ, ЗДТГ-ын хамт олон Сумын Онцгой комисст хандив өглөө

Сумын ИТХ, ЗДТГ-ын хамт олон Сумын Онцгой комисст хандив өглөө

Сумын ИТХ, ЗДТГ-ын хамт олон Сумын Онцгой комисст хандив өглөө

Дэлгэрэнгүй