"Нээлттэй хаалганы өдөр" болов

"Нээлттэй хаалганы өдөр" болов

Дэлгэрэнгүй
 2019 ОНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ФОТО МОНИТОРИНГ

2019 ОНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ФОТО МОНИТОРИНГ

2019 ОНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ФОТО МОНИТОРИНГ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН  УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН  УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН  УЛСЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дэлгэрэнгүй
  ОНХС-ийн мэдээлэл

  ОНХС-ийн мэдээлэл

  ОНХС-ийн мэдээлэ

Дэлгэрэнгүй
СХС-ийн ерөнхий мэдээлэл

СХС-ийн ерөнхий мэдээлэл

СХС-ийн ерөнхий мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
“Энэрэнгүй үйлс малчдын спортын өдөрлөг”

“Энэрэнгүй үйлс малчдын спортын өдөрлөг”

“Энэрэнгүй үйлс малчдын спортын өдөрлөг”

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “АХМАД НАСТАН –ХЭРЭГЛЭГЧ”-ИЙН” ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨРЛӨГ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “АХМАД НАСТАН –ХЭРЭГЛЭГЧ”-ИЙН” ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨРЛӨГ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “АХМАД НАСТАН –ХЭРЭГЛЭГЧ”-ИЙН” ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨРЛӨГ

Дэлгэрэнгүй
Сумын багуудын ИНХурал болов

Сумын багуудын ИНХурал болов

Сумын багуудын ИНХурал болов

Дэлгэрэнгүй
“ Өвөрхангай түншлэл “-2019 намрын баяр үзэсгэлэн худалдаанд оролцов

“ Өвөрхангай түншлэл “-2019 намрын баяр үзэсгэлэн худалдаанд оролцов

“ Өвөрхангай түншлэл “-2019 намрын баяр үзэсгэлэн худалдаанд оролцов

Дэлгэрэнгүй

"Атар 60 жил “ аяны туг

Атар 60 жил “ аяны туг

Дэлгэрэнгүй
Нарийнтээлд үйлдвэрлэв Үзэсгэлэн худалдаа болов

Нарийнтээлд үйлдвэрлэв Үзэсгэлэн худалдаа болов

Нарийнтээлд үйлдвэрлэв Үзэсгэлэн худалдаа болов

Дэлгэрэнгүй
Сул ажлын байрны зарлал

Сул ажлын байрны зарлал

Сул ажлын баярны зарлал

Дэлгэрэнгүй