card
Нарийнтээл сум, байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилт

Нарийнтээл сум, байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилт

Нарийнтээл сум, байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛИЙН САН

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛИЙН САН

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛИЙН САН

Дэлгэрэнгүй
Нарийнтээлд үйлдвэрлэв 2020

Нарийнтээлд үйлдвэрлэв 2020

Нарийнтээлд үйлдвэрлэв 2020

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  09 ДҮГЭЭР  САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ.

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  09 ДҮГЭЭР  САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ.

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  09 ДҮГЭЭР  САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ.

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО

Дэлгэрэнгүй
ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ЭРХ ЗҮЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Нарийнтээл сумын Засаг даргын тамгын газрын их засвар

Нарийнтээл сумын Засаг даргын тамгын газрын их засвар

Засаг даргын тамгын газрын их засвар

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ  ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
 НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2020 ОНЫ  06 ДУГААР  САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  06 ДУГААР  САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  06 ДУГААР  САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ.

Дэлгэрэнгүй
Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Дэлгэрэнгүй
CУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

CУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

CУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
Хаврын ангилалтын ажлыг  зохион байгуулав

Хаврын ангилалтын ажлыг зохион байгуулав

Хаврын ангилалтын ажлыг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй