Нарийнтээлд үйлдвэрлэв Үзэсгэлэн худалдаа болов

Нарийнтээлд үйлдвэрлэв Үзэсгэлэн худалдаа болов

Нарийнтээлд үйлдвэрлэв Үзэсгэлэн худалдаа болов

Дэлгэрэнгүй
Сул ажлын байрны зарлал

Сул ажлын байрны зарлал

Сул ажлын баярны зарлал

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчдын спортын бага наадмыг зохион байгуулав.

Төрийн албан хаагчдын спортын бага наадмыг зохион байгуулав.

Төрийн албан хаагчдын спортын бага наадмыг зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
НИЙТ УЯАЧ, УРАЛДААНЧ ХҮҮХЭД, ЭЦЭГ ЭХ, ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ХУРДАН МОРЬ УРАЛДААНЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

НИЙТ УЯАЧ, УРАЛДААНЧ ХҮҮХЭД, ЭЦЭГ ЭХ, ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ХУРДАН МОРЬ УРАЛДААНЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

НИЙТ УЯАЧ, УРАЛДААНЧ ХҮҮХЭД, ЭЦЭГ ЭХ, ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ХУРДАН МОРЬ УРАЛДААНЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2019 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2019 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2019 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй
        НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН  2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

        НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН  2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

        НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН  2019 ОНЫ     ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2019  ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ   ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2019  ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2019  ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ  ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ  СУМЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НАРИЙНТЭЭЛ  СУМЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НАРИЙНТЭЭЛ  СУМЫН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН  БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН  ТАЙЛАН /10 дүгээр сарын байдлаар/

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН ТАЙЛАН /10 дүгээр сарын байдлаар/

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН ТАЙЛАН /10 дүгээр сарын байдлаар/

Дэлгэрэнгүй
ЗАЛУУ МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ӨДӨРЛӨГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ЗАЛУУ МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ӨДӨРЛӨГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ЗАЛУУ МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ӨДӨРЛӨГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  БИЕЛЭЛТ

2018 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2018 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН  БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН  ТАЙЛАН /09 дүгээр сарын байдлаар

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН ТАЙЛАН /09 дүгээр сарын байдлаар

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН ТАЙЛАН /09 дүгээр сарын байдлаар

Дэлгэрэнгүй