card
2020 оны ОНХС гийн хэрэгжилт

2020 оны ОНХС гийн хэрэгжилт

2020 оны ОНХС гийн хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй
НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ  ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Дэлгэрэнгүй
Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай

Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
СҮРЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

СҮРЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

СҮРЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

Дэлгэрэнгүй
 Эрэгтэчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжие

Эрэгтэчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжие

Эрэгтэчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжие

Дэлгэрэнгүй
 УСАА ХАЙРЛАЯ, УСНЫ ДУСАЛ БҮРИЙГ ХЭМНЭЖ ХАЙРЛАН ХАМГААЛЪЯ

УСАА ХАЙРЛАЯ, УСНЫ ДУСАЛ БҮРИЙГ ХЭМНЭЖ ХАЙРЛАН ХАМГААЛЪЯ

УСАА ХАЙРЛАЯ, УСНЫ ДУСАЛ БҮРИЙГ ХЭМНЭЖ ХАЙРЛАН ХАМГААЛЪЯ

Дэлгэрэнгүй
Аймгийн аварга

Аймгийн аварга

Аймгийн аварга

Дэлгэрэнгүй
ЗДТГ 2 дугаар сарын ажлын мэдээлэл

ЗДТГ 2 дугаар сарын ажлын мэдээлэл

ЗДТГ 2 дугаар сарын ажлын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
ЯНДАНГАА ХӨӨЛЬЕ

ЯНДАНГАА ХӨӨЛЬЕ

ЯНДАНГАА ХӨӨЛЬЕ

Дэлгэрэнгүй
Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
ОНХС хэрэгжилт 2020

ОНХС хэрэгжилт 2020

ОНХС хэрэгжилт 2020

Дэлгэрэнгүй
2021 оны Төсөв батлах тухай

2021 оны Төсөв батлах тухай

2021 оны Төсөв батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
ЗДТГ 1 дүгээр сарын ажлын мэдээлэл

ЗДТГ 1 дүгээр сарын ажлын мэдээлэл

ЗДТГ 1дүгээр сарын ажлын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Нарийнтээл сумын авлигын эсрэг 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Нарийнтээл сумын авлигын эсрэг 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Нарийнтээл сумын авлигын эсрэг 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй