СҮРЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

СҮРЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДРИЙГ “ ЦАГ ЯВСААР БАЙНА” УРИАН ДОР ЭНЭ ЖИЛ ЦАХИМААР ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЖ БАЙНА. ЕР НЬ СҮРЕЭГЭЭР ӨВЧИЛСӨН ХОЙНО НЬ БИШ ӨВЧЛӨХӨӨС ӨМНӨ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ ХАМГИЙН ЧУХАЛ ЮМ.