Аймгийн аварга

Аймгийн аварга малчинаар 

1 дүгээр багийн малчин Л.Ганбат

2 дугаар багийн малчин Н.Хүдэрбат

Аймгийн аварга Үхэрчинээр

3 дугаар багийн малчин А.Мандахбаяр

3 дугаар багийн малчин П.Пүрэвсүрэн

 Аймгийн аварга тариаланчаар

4 дүгээр багийн иргэн Ц.Дэлэгням нар тодорлоо

Аймгийн аварга малчин

1 дүгээр багийн малчин Л.Ганбат

2 дугаар багийн малчин Н.Хүдэрбат Аймгийн аварга Үхэрчин

3 дугаар багийн малчин А.Мандахбаяр

3 дугаар багийн малчин П.Пүрэвсүрэн

 Аймгийн аварга тариаланч

4 дүгээр багийн иргэн Ц.Дэлэгням