Нарийнтээл сумын авлигын эсрэг 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт