Нарийнтээл сумын сонгуулийн хорооны тогтоол Хэсгийн хороо байгуулах тухай