Оготно устгалын ажлыг зохион байгуулав

Сумын Засаг даргийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 05 өдрийн А/149 тоот захирамж гарч 2019 оны 11 дугаар сарын 6 ноос 12 хоногийн хугацаанд бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан. 4 багийн нийт 6 мянган га талбайд энгийн механик аргаар буюу үлий цоолж хөеө нохоог авах, замд нь урих тавих, ус цутгах, шувууны суултуур босгох зэргээр устгалыг хийж гүйцэтгэсэн.