Төрийн албан хаагчдын спортын бага наадмыг зохион байгуулав.

Төрийн албан хаагчдын спортын бага наадмыг зохион байгуулав.

Тус сумын төрийн албан хаагчдын дунд спортын бага наадмыг 5 дугаар сард гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, ширээний теннис, шатар, даам, олс таталт гэсэн 6 төрлөөр амжилттай зохион байгуулав. Мөн тэмцээнд оролцоогүй албан хаагчдын дунд дардасны тэмцээн явуулж албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан. Тус арга хэмжээнд 161 албан хаагч оролцов.. Сумын Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу ЗДТГ, ЕБС, ИТХ- Баянтээг багийн цэцэрлэг, ЭМТ-Баянтээг эрүүл мэндийн төв, Эргэлтийн эмийн сан, Улсын нөөцийн цэг, СӨББ-Соёлын төв, МЭХЦХЦ-Баянтээг багийн ЕБС-тай хамтран баг бүрдүүлж 6 баг оролцож, 6 төрөлд өрсөлдөж багийн нэгдсэн дүнгээр ЕБСургууль 30 оноогоор тэргүүн байр эзэлж Өргөмжлөл 300.0 мянган төг, ЗДТГазар 34 оноогоор 2 дугаар байр эзэлж Өргөмжлөл 200.0 мянган төг, СӨББ, Соёлын төв 35 оноогоор 3 дугаар байр эзэлж, Өргөмжлөл, 100.0 мянган төгрөгөөр тус тус шагнагдсан байна.