“ Өвөрхангай түншлэл “-2019 намрын баяр үзэсгэлэн худалдаанд оролцов

“ Өвөрхангай түншлэл “-2019 намрын баяр үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний ногооны төрлөөр тариаланч Ц. Зундуй, Б. Мягмар, Д.Жамъян, Ц. Мөнхбаяр, Намбаяр, гар урлалын төрлөөр Т. Номин-Эрдэнэ, Амартайваны үйлдвэрлэсэн суран эдлэл, сүү цагаан идээний төрөлд малчин Б.Гантогоо, шилмэл малын төрөлд Д. Эрдэнэсүрэн нар оролцож Ц. Зундуй, Б. Мягмарын тариалсан байцаа орон нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүн, Д. Эрдэнэсүрэнгийн ухна шилдэг малаар шалгарсан.