ЕБС-ИЙН СУРАГЧДАД “АМНЫ ХӨНДИЙН АРИУН ЦЭВРИЙГ САХИХ,ШҮДЭЭ ЗӨВ УГААЖ ХЭВШИХ ДАДАЛД СУРГАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ЕБС-ИЙН СУРАГЧДАД “АМНЫ ХӨНДИЙН АРИУН ЦЭВРИЙГ САХИХ,ШҮДЭЭ ЗӨВ УГААЖ ХЭВШИХ ДАДАЛД СУРГАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Сургуулийн Нийгмийн ажилтантай хамтран Амны хөндийн ариун цэвэр, Шүд угаах арга техник , Зөв зохистой хооллолт зэрэг сэдвээр бага бүлгийн 8 ангид сургалт сурталчилгааг хийж, шүдээ хэрхэн зөв угаах талаар зааж сургав. Сургалтанд 213 сурагчид хамрагдав. Сургалтыг анги тус бүрээр орж зааж сургав.