Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, хөдөө аж ахуйн их сургуультай хамтран 2019-2020 оны хичээлийн жилд дараахь чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэхээр төлөвлөөд байна.