Хөрсний дээжийг шинжилгээнд явуулав.

Тус суманд шинэ сургууль  барих болсонтой холбогдуулан  шинэээр сургуулийн барилга барих газарт  Улаанбаатар хотын  “Ланд Тест” ХХК  хөрсний шинжилгээ хийхээр өрөмдлөг хийж дээжийг авч шинжилгээ хийлгэхээр явуулан ажилласан