Засаг Даргын Тамгын Газраас 03 дугаар сарын 08-ны өдөр “Малчин эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа.

Засаг Даргын Тамгын Газраас 03 дугаар сарын 08-ны өдөр “Малчин эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөөн”-ийг зохион байгууллаа. Уг зөвлөгөөндмалчин эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон 4 багийн 300 гаруй эмэгтэйчүүд оролцлоо.   Мөн сумын Засаг дарга малчин эмэгтэйчүүдийн талаар Засаг даргын бүрэн эрхийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бодлого зорилтууд түүний хэрэгжилтийн талаар мэдээлэв. Зөвлөгөөнөөражил үйлсээрээ тэргүүний малчин эмэгтэйчүүүдийгАймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг даргын “Жуух” бичиг, сумын ИТХ, Засаг дарга, ЗДТГазар Өргөмжлөлөөр шагнаж урамшуулав. Зөвлөгөөнөөс малчдад зориулсан уриалга гарган ажиллаа.