2019 оны

Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар, Арвайхээр суман дахь   "Ирээдүйн эхлэл"  залучуудын холбоотой хамтран гар бөмбөгийн тэмцээнийг  16-34 насны залуучуудын дунд болон 35-аас дээш насны гэсэн 2 ангилалаар, мөн шагайн тэмцээнийг  амжилттай зохион байгуулан ажилласан. Уг тэмцээнд амжилттай оролцсон баг тамирчдыг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан.