Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгуулан ажиллаа.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 258, 32-ДУГААР ТОГТООЛ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 01

АЛБАН ДААЛГАВАР, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 03 ДУГААР АЛБАН

 ДААЛГАВРЫН ДАГУУ НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД ТӨРИЙН АЛБАН

 ХААГЧДЫН “ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ

ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ  ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН

 ТАЙЛАН

 

2018.10.25

 

 

            Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах” 01 албан даалгаврын дагуу гарсан  Засгийн газрын  2018 оны  1 дүгээр сарын  31 ний өдрийн “2018 оныг хариуцлагын жил болгон зарлах тухай”  32 дугаар тогтоол,  Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөрийн “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол,  аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр  сарын 17 ний өдрйн “Төрийн албан хаагчийн манлайлал, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

            Уг эрх зүйн актуудын дагуу сумын төрийын хаагчдын сахилга харуцлагын зөвлөгөөнийг 2018 оны 10 дугаар сарын 17 ний өдөр  зохион байгуулахад  сумын ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар, Ерөнхий Боловсролын Сургууль, Сургуулийн Өмнөх Боловсролын байгууллага, Соёлын төв, Эрүүл Мэндийн төв, Мал эмнэлэг хорио цээрийн хяналтын цэг, Баянтээг багийн бага сургууль, Хүн эмнэлэг, Хүүхдийн Цэцэрлэг, Улсын нөөцийн цэг гэсэн 11 байгууллагын 146 төрийн албан хаагчид оролцсон.

            Зөвлөгөөний үеэр “Төрийн албаны тухай хууль”,  ГХУСАЗСЗөвлөлийн хийсэн ажлын тайлан, “Архидалтгүй-Өвөрхангай” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн талаар, бүх төсвийн байгууллагын ёс зүйн хорооны ажлын тайлан, Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагын өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ сэдэвт хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнөөс гарсан уриалга, төрийн албан хаагчид, ажилчид тангараг өргөх зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан явуулсан.

Төрийн албан хаагчдын дунд салбар тус бүрээр нь хэлэлцүүлэг явуулж тухайн байгууллагын төрийн албан хаагчдын  гаргаж буй алдаа дутагдал,  гаргаад буй шалтгаан, алдааг засах арга зам, шийдэврлэх арга зам сэдвээр хэлэлцүүлэг хийж ажилласан. Уг хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг уриалгандаа тусган баталгаажуулан ажиллаж байна.

Нийт 161 төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгахаар тангараг өргүүлж  гарын үсэг зуруулж ажилласан.

           

           

                       

 

                                    ТАЙЛАН БИЧСЭН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ

                                    ТҮШМЭЛ                               С.БААСАНДУЛАМ

 

 

                                          

 

 

    ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

 

 

 

         1. ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР.

Description: https://scontent.fuln1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45114113_408223113047356_3688404634042368000_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fuln1-2.fna&oh=406a21598b8b1f79caa2f22e524c866a&oe=5C7263FC

                        2. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ.

Description: https://scontent.fuln1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45231177_1265427363599838_4191469712426663936_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fuln1-2.fna&oh=a0ebc7f0009079129110cf5058fc3548&oe=5C78D0A4

                                                3. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

 

Description: https://scontent.fuln1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45108058_1869374763178351_4308415169316257792_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fuln1-2.fna&oh=abebdf74720ff16d5e401f8d88588dd8&oe=5C6EAACE

4.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА.

 

Description: https://scontent.fuln1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45299912_344982722929187_3567543854900969472_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fuln1-2.fna&oh=a2da5a42d8c48253ab95ab9eec9a58d4&oe=5C6B8284

 

                                                            ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨВ.

 

Description: https://scontent.fuln1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45135276_335143933734513_93935916925583360_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fuln1-2.fna&oh=2f27b2ffd85117746b34b6965b05a52e&oe=5C70A1F2

 

                                      ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ТАНГАРАГ ӨРГӨЖ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАВ.

Description: https://scontent.fuln1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45213261_2312479458981913_5259691210666147840_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fuln1-1.fna&oh=fe3412abf725e6ed829a69f3ba99c15c&oe=5C6A8D4E

Description: https://scontent.fuln1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/45176906_1927026507380604_504721930738204672_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fuln1-1.fna&oh=ad26b8c4921c653c054a0fe2f3f5a18b&oe=5C7C89DD