НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2017 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Санхүүжүүлэх чиг үүрэг

Хөрөнгө оруулалт

2017 оны батлагдсан төсөв

Гэрээний дүн

 Олгосон Санхүүжилт 

ХАА –ны журам

58.4.1 Сумын удирдлагыг хэрэгжүүлэх

1

 Цагаан-овоо багийн гудамжны гэрэлтүүлэгийн засвар

3024,5

3024,5

3024,5

Шууд худалдан авалт

58.4.9 Хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

2.

Сумын эрүүл мэндийн төв болон Баянтээг багийн ЭМТ-д элэгний В,С вирус илэрүүлэх тест 35-65 насны хүмүүсийг үзлэг оношлогоонд хамруулах

5000,0

4945,0

4945,0

Шууд худалдан авалт

3.

Баянтээг багийн СӨББ-н гадна талыг хашаажуулах

7750,0

7711,6

7711,6

Харьцуулалтын аргаар

4.

ЕБС-н гадна хашаа

16000,0

15900,0

15900,0

 

Харьцуулалтын аргаар

5.

Сумын СӨББ-н сантехникийн засварт

1325,0

1325,0

1325,0

Шууд худалдан авалт

6.

 Баяр наадмын зардал

5000,0

5000,0

 

5000,0

 

 

 

7.

Безнис хөгжлийн төвийн засвар дулааны шугам солих

15000,0

15000,0

15000,0

Харьцуулалтын аргаар

8.

Хогийн төьлөрсөн цэгийг цэгцлэх, хог тээврийн үйл ажиллагаа

2640,0

2640,0

2640,0

Шууд худалдан авалт

 

 

 НИЙТ ДҮН

55739,5

 

55546,1

55546,1

 

 

 

НАРИЙНТЭЭЛ САНХҮҮГИЙН АЛБА

 

НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД  2017 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

 

Хөрөнгө оруулалт

2017 оны батлагдсан төсөв

Гэрээний дүн

 Олгосон Санхүүжилт 

ХАА –ны журам

Хийж гүйцэтгэсэн байгууллага

1

 Цагаан-овоо багийн гудамжны гэрэлтүүлэгийн засвар

3024,5

3024,5

3024,5

Шууд худалдан авалт

Д.Хатанбаатар

2

Сумын эрүүл мэндийн төв болон Баянтээг багийн ЭМТ-д элэгний В,С вирус илэрүүлэх тест 35-65 насны хүмүүсийг үзлэг оношлогоонд хамруулах

5000,0

4945,0

4945,0

Шууд худалдан авалт

Арвайн Гэрэлт амарлангуй ХХК

3

 

Баянтээг багийн СӨББ-н гадна талыг хашаажуулах

7750,0

7711,6

7711,6

Олон нийтийн оролцооны арга

Тээг хайрхан нөхөрлөл

4

ЕБС-н гадна хашаа

16000,0

15900,0

15900,0

 

Олон нийтийн оролцооны арга

Оргил булаг нөхөрлөл

5

Сумын СӨББ-н сантехникийн засварт

1325,0

1325,0

1325,0

Шууд худалдан авалт

Хобби дэлгүүр

6

 

 Баяр наадмын зардал

5000,0

5000,0

 

5000,0

 

 

Шууд худалдан авалт

 

Наадмын комисс

7

Безнис хөгжлийн төвийн засвар дулааны шугам солих

15000,0

15000,0

15000,0

Харьцуулалтын аргаар

Бат угсралт конштракшин

8

Хогийн төьлөрсөн цэгийг цэгцлэх, хог тээврийн үйл ажиллагаа

2640,0

2640,0

2640,0

Шууд гэрээ байгуулах

Ц.Зундуй

 

дүн

 

55739,5

55546,1

55546,1