2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ний өдөр

    “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2018.10.05

            Зорилго: Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод нээлттэй, хүртээмжтэй хүргэх, цаг үеийн ажил, нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулах ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэхэд  арга хэмжээний зорилго оршино.

            Нэг: Хугацаа.

            2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ний өдөр

            Хоёр: Хаана болох.

            Соёлын төв, Баянтээг баг.

            Гурав. Хамрах хүрээ.

            Төсвийн байгууллагуудын ажилчид, ард иргэд.

            Дөрөв: Зохион байгуулах арга хэмжээ.

Ø  Төсвийн байгууллагуудын 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудыг нээлттэй сурталчлах. /самбар байршуулах, санал асуулга авах, бусад хэлбэр, 2017 оны үйл ажиллагаагаа проектор, дэлгэцээр үзүүлэх/

Ø  Нээлтийн арга хэмжээ.  /урлагын номер/

Ø  ЕБС, СӨББ-ын багш нарын бүтээлийн үзэсгэлэн. /ур чадварын/

Ø  Төрийн албаны тухай шинэчилсэн найруулгын талаар сургалт зохион байгуулах.

Ø  “Элэг бүтэн монгол “ хөтөлбөрийн  аяны  нээлт.

Ø  Сум хөгжүүлэх сангийн  мэдээлэл.

Ø  Сумын өнгө үзэмжийг сайжруулах аяны хүрээнд хийсэн ажлаараа  шалгарсан өрхүүдэд “БАТЛАМЖ” гардуулах.

Тав: Зохион байгуулах албан тушаалтан.

Ø  Б.Ичинноров. Засаг Даргын Тамгын газрын дарга.

Ø  С.Баасандулам. Төрийн захиргааны түшмэл.

Ø  Төсвийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нар.

 

 

                                                ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР