“МОНГОЛ НААДГАЙ” АРГА ХЭМЖЭЭ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСААН “МОНГОЛ НААДГАЙ” АРГА ХЭМЖЭЭ

2023.12.19

Дотуур байрын сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, уламжлалт шагайн наадгайг түгээн дэлгэрүүлэх харилцан туршлага солилцох, багаар ажиллах чадварыг дээшлүүлэх  зорилгоор 1-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Монгол наадгай” арга хэмжээний хүрээнд морь уралдуулах, шагай няслах, шагай шүүрэх тэмцээнүүдийг зохион явууллаа. Дотуур байранд амьдардаг 42 сурагч идэвхитэй оролцсон.

1-3 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Шагайгаар морь уралдуулах” тэмцээнд 8 сурагч оролцож 1-р байранд 3а ангийн сурагч  Г. Мөнх-ирээдүй

               2-р байранд 3б ангийн сурагч М. Идэрболд

               3-р байранд 2а ангийн сурагч Г. Ууганбаяр

4-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Шагай няслах” тэмцээнд 7 сурагч оролцож

                               1-р байранд 5а ангийн сурагч М. Номин-эрдэнэ

                               2-р байранд 5б ангийн сурагч М. Нямдорж

                               3-р байранд 4а ангийн сурагч М. Давааням

6-8 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Шагай шүүрэх” тэмцээнд 12 сурагч оролцож

                                 1-р байранд 8а ангийн сурагч Б. Тэргэлсаран

                                 2-р байранд 7б ангийн сурагч Б. Жаргалмаа

                                 3-р байранд 7а ангийн сурагч Б. Энхжин

9-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд Шагай няслах, шүүрэх тэмцээнд 15 сурагч оролцож

                                 1-р байранд 9а ангийн сурагч Ө. Мөнх-оргил

                                 2-р байранд 12а ангийн сурагч Б. Сарангоо

                                 3-р байранд 9б ангийн сурагч Г. Ганбаатар  нар амжилттай оролцож шагналт байр эзэлсэн.