Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  хөтөлбөрт 1 иргэн хамрагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  хөтөлбөрт 1 иргэн хамрагдлаа.

2023оны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд олгодог төсөл хөтөлбөрт Шарга багийн иргэн П.Адьяасүрэн “Арьс шир элдэх”  төсөл хүргүүлэн дэмжигдэж 5,0 сая төгрөгийг  50% эргэн төлөлттэй  нөхцөлөөр авч одоо гэрээр өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байна