Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 26 өрхийн 120 иргэн хамрагдлаа

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 26 өрхийн 120 иргэн хамрагдлаа.

      2023 онд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 26 өрхийн 120 иргэнд 16,208,000 төгрөгийн 10 нэр төрлийн барааг гэрээт дэлгүүрээр цахим картаар олгосон байна. Тухайн үйлчилгээнд Шарга багаас-3 өрх, баянтээг багаас-5 өрх, өндөрхөмөг багаас-12 өрх, цагаан-овоо багаас-6 өрх хамрагдаж байна