СУМЫН ЗАЛУУЧУУДЫН СПОРТЫН БАГА НААДАМ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Төрийн, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 4 төрөлт тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж давхардсан тоогоор 144 залуу тэмцээнд оролцсон байна. Тус тэмцээний шагналд 1295000 төгрөг зарцуулав.