ХУРДАН МОРЬ УНААЧ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АМЬ НАСЫГ ЭРСДЭЛД ОРУУЛАХААС ХАМГААЛАЯ